Ποια τα οφέλη;

  • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ

    Το Template Συμφωνητικό είναι εκπονημένο από ειδικό νομικό και περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις που προστατεύουν και τις δύο πλευρές. Έτσι, παρέχει σαφήνεια σχετικά με τα καθήκοντα, τις πληρωμές, τις υποχρεώσεις και τους όρους της συνεργασίας, προστατεύοντας και τον Virtual Assistant αλλά και τον πελάτη του.

  • ΧΡΟΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

    Η αγορά ενός έτοιμου Template Συμφωνητικό εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια. Αντί να δαπανήσεις πολύτιμο χρόνο στη σύνταξη ενός νέου συμφωνητικού από το μηδέν, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το έτοιμο Template, προσαρμόζοντάς το στις συγκεκριμένες ανάγκες σου σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

    Η αγορά ενός έτοιμου Template είναι οικονομικότερη επιλογή σε σύγκριση με τον χρόνο και το κόστος που απαιτείται για να προσλάβεις έναν νομικό για τη σύνταξη ενός νέου συμφωνητικού από το μηδέν.

Eίναι εύκολο σε προσαρμογές και οποιαδήποτε επεξεργασία χρησιμοποιώντας απλά το Microsoft Word.